Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

200 Χρόνια Ελληνική Επανάσταση και πάλι τα ξύλινα τείχη έγραψαν δίκη τους ιστορία ...!

www.facebook.com/KompogiorgasShipyard/photos/...