Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

Καλή ανάσταση και καλό Πάσχα !

www.facebook.com/KompogiorgasShipyard/photos/...