Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

Για 10η χρονιά το Μαρίκα ΙΙ στη ρεγκατα !!
Συγχαρητήρια απο εμάς !

www.facebook.com/KompogiorgasShipyard/photos/...