Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

65 years Tradition .
.Βαρκαλας .
.
.
.
.
.
.

#woodenboat
#woodenboatbuilding
#vk_spetses
#classicboats

www.facebook.com/KompogiorgasShipyard/photos/...