Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

The sailing boat MarikaII at @classicregatta .
14 m , Type : Trexantiri .
Designed by Vaggelis Kompogiorgas .

www.facebook.com/KompogiorgasShipyard/photos/...