Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

Traditional Hellenic Shipbuilding Scale Models .
6 different types pick yours and let your soul travel and share!
.
.
.
.
.
#vkspetses #Spetses #vk_spetses #vk_original #KompogiorgasShipyard #woodworking #woodenboat #art

www.facebook.com/KompogiorgasShipyard/photos/...