Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

Hello everyone .
Three classic Hellenic boat styles in scale model.
From up to down
Varkalas
Takos
Liberty
Enjoy!!
#vk_spetses_ #vk_spetses_original #scalemodels

www.facebook.com/KompogiorgasShipyard/photos/...