Προστέθηκαν νέες φωτογραφίες

Βαρκαλας Στα πετσωματα.
Φωτο αρχείου.

www.facebook.com/KompogiorgasShipyard/photos/...